all repos — dmenu @ a8ea79715fd2ca85d0b08e8255357c042029ab19

my build of dmenu

config.mk

# dmenu version
VERSION = 4.2.1

# Customize below to fit your system

# paths
PREFIX = /usr/local
MANPREFIX = ${PREFIX}/share/man

X11INC = /usr/X11R6/include
X11LIB = /usr/X11R6/lib

# Xinerama, comment if you don't want it
XINERAMALIBS  = -lXinerama
XINERAMAFLAGS = -DXINERAMA

# includes and libs
INCS = -I${X11INC}
LIBS = -L${X11LIB} -lX11 ${XINERAMALIBS}

# flags
CPPFLAGS = -D_BSD_SOURCE -DVERSION=\"${VERSION}\" ${XINERAMAFLAGS}
CFLAGS   = -std=c99 -pedantic -Wall -Os ${INCS} ${CPPFLAGS}
LDFLAGS  = -s ${LIBS}

# compiler and linker
CC = cc